Het verhaal van de drie wijzen uit het Oosten heeft de redactie geïnspireerd om drie Haagse ‘wijzen’ te zoeken. Mensen die wijsheid nodig hebben in hun werk met en voor anderen. Een studentenbegeleider, thuiszorgmedewerkster en een jongerenwerker komen aan het woord en delen hun eigen wijsheid kort maar krachtig met ons. 

Huib Koers (43) werkt als loopbaanadviseur in het mbo-onderwijs. Hij begeleidt eerste- en tweedejaarsstudenten die van studierichting willen veranderen. ‘Wat is dat dan, wijsheid? Is dat kennis, is dat ervaring, of een combinatie daarvan? Er zit al zoveel wijsheid in de studenten zelf. Het is meer op zoek gaan naar wat er al in de student zit. Ze zeggen dat wijsheid met de jaren komt. Ik zeg altijd: wijsheid begint met de jeugd. Jongeren hebben wijsheid in de zin van: dapperheid, eerlijkheid, nieuwsgierigheid. Ik denk dat daar de wijsheid in zit. Die hebben wij als docenten ook wel nodig.’

Yassine Abarkane (33) is jongerenwerker bij het Stagehuis Schilderswijk, dat stagiairs uit het mbo, hbo en van de universiteit inzet bij het organiseren van activiteiten in de wijk. Projecten over energieverbruik, overgewicht, veiligheid op straat, huiswerkbegeleiding en trainingen voor schooltoetsen verbeteren de sociale samenhang en bewustwording. Hiermee leren de stagiairs sociale en maatschappelijke vaardigheden aan. ‘Ik ben hier niet weg te slaan. Mijn missie is het creëren van een podium voor de mensen uit deze wijken. Mijn vertrekpunt is dat ik de mens vooropstel. We luisteren te weinig naar elkaar. Probeer niet te oordelen op de kaft van een boek.’

 

Mieke Roelands (58) was ooit bedrijfskundige en maakte de overstap naar de thuiszorg. Ze begeleidt en verzorgt met name ouderen, die veelal in de laatste levensfase verkeren. ‘Ik ontmoet heel veel verschillende mensen met heel veel verschillende achtergronden. Een deel van mij wil het lijden helpen verlichten. Ik ga uit van volwaardigheid en gelijkwaardigheid. Mijn basis is dat ik iemand in zijn waarde laat en keuzes respecteer. Ik zie mensen als ‘heel’ en probeer iemand te benaderen in waar hij nú is.’ Vaak ontstijgt het werk van Roelands mentale en fysieke beperkingen. ‘Ik probeer contact te leggen met de ziel.’

 

 

Tekst en foto’s: Matthijs Termeer