Ontspoorde feministen

 

Rosanne Schot is al jarenlang feminist én leesverslaafd; een uitgelezen combinatie voor het starten van een feministische boekenclub. ‘Boeken vormen een ideale aanleiding om over het onderwerp na te denken en te discussiëren.’

 

Eens per twee maanden is er in de Haagse Openbare Bibliotheek aan het Spui een bijeenkomst van de Feministische Boekenclub. Rosanne Schot (1995) nam hiervoor recent het initiatief. Het doel is dat deelnemers op een laagdrempelige manier kunnen kennismaken met en discussiëren over feministische literatuur uit diverse culturen. Rosanne Schot is al sinds haar kinderjaren overtuigd feminist. Ze schrijft essays en artikelen over het onderwerp en organiseert tal van activiteiten vanuit de gedachte dat door uitwisseling de noodzakelijke beweging in gang wordt gezet: ‘We hebben te maken met een structureel cultuurprobleem.’

Verkeerd zelfbeeld

Opgegroeid in een klein dorp bij Alkmaar, weet Schot maar al te goed hoe ongelijk de verhouding tussen man en vrouw nog steeds is. ‘Wij Nederlanders vinden onszelf ontzettend geëmancipeerd, maar dat is een verkeerd zelfbeeld’, zegt ze. ‘Vrouwen hebben ook in Nederland niet dezelfde rechten en niet dezelfde status. Mijn moeder werkte bijvoorbeeld als postbezorger, omdat ze dat leuk vond. Hoe vaak ze niet de vraag heeft gekregen of mijn vader niet genoeg verdiende! Dat lijkt een onschuldig voorbeeld, maar het werkt in alle aspecten van het bestaan door. Vrouwen worden bijvoorbeeld het hardst getroffen door de woningcrisis, omdat alleenstaande vrouwen de financiering veel lastiger rondkrijgen. Het andere uiterste is het geweld tegen vrouwen, feminicide, dat doorgaans wordt omschreven als een gezinsdrama, alsof de vrouwelijke slachtoffers zelf een aandeel hebben gehad in het geweld! Of er wordt gevraagd: wat deed ze daar alleen op dat tijdstip? Er is kortom veel victim blaming. Dat is een gevolg van een denkwijze die ook diep in onze cultuur is geworteld. Als je erop let, zie je die overal in terug, zoals in onze taal, omgangsvormen, het financiële stelsel en het bestuur.’

Geuzennaam

Al sinds groep 3 van de basisschool is Schot leesverslaafd. Ook tijdens haar studie geschiedenis in Leiden las ze veel feministische literatuur. Met enkele studiegenoten richtte ze de besloten leesclub Ontspoorde Feministen op. Die naam kwam uit een artikel van een opiniemaker, die het feminisme ‘totaal ontspoord’ noemde. ‘We hebben die term geadopteerd als een soort geuzennaam’, lacht Schot. ‘We hebben ook een appgroep, waar we allerlei onderwerpen in bespreken. Af en toe organiseren we een “ontspoord” uitje, of een “ontspoord” etentje. De leeslijst is heel breed en divers: de centrale vraag bij veel boeken is vaak: wat is feministisch aan dit boek?’

‘De centrale vraag: wat is feministisch aan dit boek?’

Maar je kunt de problematiek niet alleen in besloten kring bespreken, uiteindelijk gaat het er natuurlijk om de noodzakelijke ontwikkelingen op gang te brengen. In het verlengde van de besloten leesclub organiseert Schot nu dus tweemaandelijks de eerdergenoemde feministische boekenclub in Dok B, in het centrale gebouw van de Openbare Bibliotheek in Den Haag. Via de website van de bibliotheek kan men zich hiervoor aanmelden. Daar staat ook welk boek zal worden besproken. Op 28 februari bijvoorbeeld Half leven van Aya Sabi, een Belgische auteur met Nederlandse en Marokkaanse roots. En voor de daaropvolgende bijeenkomst op 24 april staat Lotgenoten van Sabrine Ingabire op de planning.

‘Of je nu feminist bent of niet, en wat je gender of leeftijd ook is, het is belangrijk hierover het gesprek aan te gaan’, besluit Schot. ‘Boeken vormen een ideale aanleiding om over dit onderwerp na te denken en te discussiëren. Iedereen is dan ook van harte welkom.’

 

Edwin Fagel

 

Volg Rosanne Schot op social media: @rosanneschot

 

Bij de foto: ‘Wij Nederlanders vinden onszelf ontzettend geëmancipeerd, maar dat is een verkeerd zelfbeeld’
(fotograaf: A. Morrowatian)