Rubriek Geraakt

In de rubriek Geraakt stellen we de vraag welke persoon, tekst of welk verhaal uit de Bijbel een lezer inspireert in het dagelijks leven. Het woord is deze keer aan Jan Schinkelshoek, tot voor kort voorzitter van de uitgevers van Kerk in Den Haag.

Het verhaal van Schinkelshoek rolt er als een bruisende waterval uit: ‘Ik laat mij inspireren door een Bijbelse persoon die bijna niemand kent: de anonieme stadsschrijver uit Efeze, waarover geschreven wordt in Handelingen 19 vanaf vers 21. In een nieuwere vertaling wordt hij stadssecretaris genoemd. Het is het boeiende relaas van Paulus die bij zijn bezoek aan Efeze in de problemen komt.’

Snuisterijen

‘Paulus heeft beweerd dat goden die door mensenhanden gemaakt zijn geen goden zijn. Dat is een uithaal naar de godin Artemis, aan wie in Efeze een grote tempel gewijd is. Er worden in de stad zilveren Artemistempeltjes en andere snuisterijen verkocht, waar de zilversmeden goed aan verdienen. Paulus’ uitspraak schiet dan ook in het verkeerde keelgat bij Demetrius, de voorman van het gilde van de zilversmeden. Hij organiseert een grote demonstratie tegen de evangelist en spreekt de zilversmeden toe: “Jullie weten dat wij onze welvaart aan dit bedrijf te danken hebben. Die Paulus heeft met zijn bewering een groot aantal mensen tot andere gedachten gebracht. Het gevaar dreigt dat onze zaken achteruitlopen en dat de grote tempel van Artemis alle belangstelling verliest. Onze godin zal van haar luister worden beroofd.” De menigte wordt woedend en schreeuwt: “Groot is Artemis van Efeze!” Het geschreeuw houdt wel twee uur aan. De hele stad komt in beroering en wel zo, dat Paulus gewaarschuwd wordt zich niet onder het volk te begeven.

 

‘Er zijn mensen nodig die de angel uit conflicten halen’

Niet de gouverneur weet het volk te kalmeren, niet de stadhouder, niet de plaatselijke pastor, maar een anonieme stadsschrijver. Hij brengt het volk tot bedaren met kalme, nuchtere zakelijkheid: “Als je een aanklacht tegen Paulus hebt kun je naar de rechtszittingen, en andere wensen kunnen op wettige wijze worden geregeld in de volksvergadering.” Vervolgens maakt hij, kalmpjes en gedecideerd, een einde aan de bijeenkomst. Deze stadsschrijver is geen haantje, geen ijdeltuit, maar hij doet nuchter wat er gedaan moet worden.’


Jan Schinkelshoek, foto Greet Kappers

Aantrekkelijk

‘Ik heb me aan die stadssecretaris gespiegeld; hij is een belangrijke inspiratie voor me geweest in mijn werk in bestuur en politiek. Misschien is hij juist aantrekkelijk omdat zijn naam nergens staat geschreven. Ook in deze tijd hebben we mensen nodig die de angel uit grote en kleine conflicten kunnen halen. Daar hoef je geen BN’er of politicus voor te zijn. Als de golven in de samenleving hoog zijn, als haat en nijd en onvrede de toon zetten, als er verwildering optreedt, dan komt het aan op mensen, op een overheid die pais en vree bewaakt en de zaak leefbaar houdt.

Er zijn ook nu wel meer mensen dan we misschien geneigd zijn te denken die de kwaliteiten van de stadsschrijver of stadssecretaris hebben. Mensen die in alle rust hun werk doen in wijken en kerken. Ze vallen niet op, staan niet op de voorgrond. Het verhaal biedt mij hoop: het is mogelijk om met een beetje moed, wilskracht, vakbekwaamheid en verantwoordelijkheidsbesef zaken te keren die uit de hand dreigen te lopen. Ook in deze tijd.’

 

Greet Kappers