‘Iets van Gods geest waait over Den Haag’

 

Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, wordt er door zo’n dertig uiteenlopende kerken en pioniersplekken om 11 uur een Hemelvaartsviering gehouden in de Grote of Sint-Jacobskerk. Sheelagh Brinkhof-Migchels, een van de organisatoren, vertelt er met aanstekelijk enthousiasme over.

 

Sheelagh Brinkhof-Migchels is coördinator van het Missionair Platform Den Haag, dat de viering op Hemelvaartsdag organiseert. ‘Oorspronkelijk hadden we de wens om de viering in het Zuiderpark te houden’, vertelt ze. ‘Maar daar kwam zoveel bij kijken waar we de menskracht en de financiële middelen niet voor hebben, dat we dat plan op de langere baan hebben moeten schuiven. Toen werd het de Grote of Sint-Jacobskerk in het centrum, maar dan wel met open deuren. Een gezamenlijke viering in het Zuiderpark blijft op ons verlanglijstje staan, maar we hebben meer tijd nodig om dat te realiseren. De deelnemende kerken zijn heel verschillend: van evangelicaal tot meer behoudend, van katholiek tot protestant. Maar de overeenkomst van al die verschillende kerken en pioniersplekken is dat we allemaal iets laten zien van wie God is en wat dat voor ons betekent. We zetten onze verschillen opzij om samen God te eren en te loven en we accepteren dat we het allemaal een beetje anders doen. Er zijn ruim twintig kerken lid van het Missionair Platform, maar voor de komende Hemelvaartsdagviering zijn er meer kerken aangehaakt. We merken dat het aantal kerken dat mee wil doen de laatste jaren toeneemt. De afgelopen twee jaar hebben we ook een gezamenlijke viering gehouden in de Bethelkerk in Scheveningen. Daar zijn we letterlijk uit het jasje gegroeid. We houden er rekening mee dat aan de komende viering duizend mensen kunnen deelnemen.’ Dat is dus wel een megasucces te noemen, zeker in deze tijd van secularisering. Het wordt een feest met koffie, koek en ontmoeting na afloop.

 

‘Hoe zorgen we

dat de kerk

relevant blijft?

Orgel en opwekkingsband

Kerkgangers uit de deelnemende kerken moeten zichzelf wel kunnen herkennen in de viering. Daarom is ervoor gekozen om de viering in het Nederlands te houden, maar er kan ook gerust een lied in het Ghanees gezongen worden. Wie wil kan een Engelse vertaling beluisteren door de beschikbare ‘oortjes’ in te doen – wat in verschillende (migranten)kerken ook al gebruikelijk is. Brinkhof: ‘In de viering staat het Bijbelverhaal over de hemelvaart van Jezus centraal, want ook dat verhaal delen we met alle aanwezigen. Predikant Thejon Bos van de Haagse Bethlehemkerk zal de preek verzorgen en andere voorgangers zullen elementen uit de viering voor hun rekening nemen. Voorafgaand aan de viering en aan het eind speelt het orgel en in de tussentijd speelt een opwekkingsband. Sommige kerken vinden deze gezamenlijke grootschalige viering wel spannend. Maar samen zoeken we de rust en de ruimte om onze verschillen te overbruggen en dat vraagt onderling vertrouwen. Wat ons bindt is onze christelijke roeping. We willen als christenen herkenbaar zijn in de liefde voor alles en allen. Veel kerken hebben te maken met vergrijzing en leegloop, maar voor iedereen speelt de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kerk relevant blijft.’

Sheelagh Brinkhof vertelt desgevraagd dat ze geen lid is van een specifieke kerk: ‘Ik ben katholiek gedoopt en gevormd, maar noem mezelf lid van het lichaam van Christus en dat is een bewuste keuze. Ik heb de vrijheid om me op verschillende plekken te laten inspireren en bij te dragen aan een niet-vastomlijnde gemeenschap in de buurt waar ik woon, de kerken waar ik kom en in mijn gezin. Ik zie het als de Geest die waait tussen de verschillende gemeenschappen.’

 

Greet Kappers

 

Do. 9 mei 11 u. Grote Kerk: iedereen is welkom!
Meer info: missionairplatformdenhaag.nl