‘Ik heb veel respect voor de mensen die het daar volhouden’

 

In meerdere landen op de wereld worden mensen vervolgd vanwege hun geloofsovertuiging. Bijvoorbeeld bahai-gelovigen in landen als Iran en Jemen. Hoe reageren bahais in Nederland op de vervolging van hun geloofsgenoten elders op de wereld?

Het Nationaal Bahá’í-centrum in de Riouwstraat ademt een rustige sfeer. Er zijn veel boeken en er hangen foto’s aan de muur van verschillende zogenoemde ‘huizen van aanbidding’. Bijzonder is dat die allemaal negen deuren hebben: om mensen van alle religies en levensovertuigingen welkom te heten en als symbool voor de overtuiging dat er één God is en alle religies uit dezelfde bron komen.

Dit centrum is de werkplek van Karlijn van der Voort. Zij is mensenrechtenjurist en werkt voor het Bureau Public Affairs van de Bahá’í-gemeenschap in Nederland. Zij houdt zich met name bezig met de bahais in Iran, die daar sinds de islamitische revolutie worden vervolgd.

Het bahai-geloof is relatief jong, 180 jaar oud. De gemeenschap in Nederland bestaat uit ongeveer 1500 aanhangers. Wereldwijd zijn het er zo’n zeven à acht miljoen. De overtuiging van de bahai-gelovigen is dat de wereldvrede zeker tot stand zal komen. De eenwording van de mensheid is daarvoor noodzakelijk. Grondlegger Bahá’ulláh wordt gezien als een goddelijke boodschapper, net als bijvoorbeeld Boeddha, Jezus en Mohammed.

 

Eenheid der mensheid

Karlijn van der Voort is in een bahai-gezin geboren en heeft er zelf later ook bewust voor gekozen. ‘Ik voel mij thuis in de gemeenschap’, vertelt ze. ‘Voor mij is er logica in het geloof dat er één God is, die eens in de zoveel tijd een boodschapper naar de mensen stuurt. De boodschap is altijd hetzelfde, maar wordt wel aangepast aan het stadium van ontwikkeling van de mensheid. De kern van het bahai-geloof is de “eenheid der mensheid”. Alle mensen zijn als de bladeren van één tak, de vruchten van één boom. Wat dit praktisch betekent, is dat we moeten proberen alle vooroordelen ten opzichte van elkaar kwijt te raken. Dat is een proces, want iedereen heeft ze.’

‘Alle mensen zijn

als de bladeren

van één tak’

 

Er zijn meer landen waar de bahais vervolgd of gediscrimineerd worden, maar Van der Voort noemt Iran ‘een speciaal geval’. De Iraanse overheid heeft als beleid de bahai-gemeenschap als levende entiteit uit te roeien. Ze mogen als gemeenschap dus niet bestaan. Om dit te bereiken zijn bahais uitgesloten van hoger onderwijs, mogen ze geen invloedrijke posities bekleden, zijn er gewelddadige invallen bij huisbijeenkomsten, organiseert de overheid haatcampagnes met valse informatie, worden er winkels gesloten van bahais en zijn er arrestaties. Spying for Israël is momenteel een veelgebruikte aanklacht, of lid zijn van een organisatie die de nationale veiligheid bedreigt.

 

Karlijn van der Voort

Speerpunt

Van der Voort: ‘Ik richt me in mijn werk voornamelijk op Iran, Qatar en Jemen, maar ik houd me ook bezig met het internationale antiracismediscours, een speerpunt van ons bureau. De informatie uit deze landen krijgen wij van BIC (Bahá’í International Community). Zij vergaren en verifiëren alle informatie uit onder meer Iran, waarmee ik Buitenlandse Zaken en de VN op de hoogte houd van wat er speelt. Iran ziet de bahais niet als religieus, waardoor het land claimt dat de rechten van alle religieuze minderheden worden erkend. De gemeenschap wordt gezien als een deviant sect, een afwijkende sekte. We organiseren regelmatig socialmediacampagnes voor de bahais in Iran en haken daarbij aan bij actuele gebeurtenissen, zoals de positie van vrouwen. Het is hoopgevend dat door internet langzamerhand meningen veranderen ten goede. We werken aan een toekomst waarin de rechten van ieder individu worden erkend. Het Universele Huis van Gerechtigheid, ons hoogste bestuursorgaan, geeft ons specifiek de opdracht samen te werken met andere groeperingen en organisaties die dezelfde idealen nastreven als wij.’

‘Ik weet niet hoe ik het zou doen als ik in Iran zou wonen’, verzucht ze na een korte stilte, ‘maar ik heb zoveel respect voor de mensen die het daar volhouden. Dat motiveert me om dit werk te doen!’

 

Jolly van der Velden

bij de foto: Campagne in Rio de Janeiro voor bahai-leiders die in Iran gevangenzitten.