‘Ruimte en tijd voor emoties’

De parochie Maria Sterre der Zee heeft het voornemen bekendgemaakt dat zij twee kerken aan de eredienst wil onttrekken: de Agneskerk aan de Beeklaan en de Ignatiuskerk aan de Elandstraat. ‘Als we niets doen, zijn we over een aantal jaren failliet.’

Marius Dijke is vicevoorzitter van het parochiebestuur en licht het voornemen toe om de Agneskerk en de Ignatiuskerk op termijn te sluiten: ‘Er zijn verschillende redenen waarom we genoodzaakt zijn om deze stap te zetten. We hebben met de vitaliteitstoets van het bisdom Rotterdam onderzoek gedaan naar de vitaliteit van alle geloofsgemeenschappen in onze parochie. Daar kwam onder andere uit naar voren dat in deze twee gemeenschappen, meer dan in de andere, het aantal bezoekers en vrijwilligers terugloopt en dat daarin ook op langere termijn geen verbetering valt te verwachten. Er is nauwelijks opvolging en verjonging. Daarnaast is het pastoraal team inmiddels te klein geworden om zeven kerken goed te kunnen bedienen. Tot slot is er sprake van een stijging van kosten en een daling van inkomsten. Uit die optelsom konden we geen andere conclusies trekken. In 2026 zou dit een tekort van bijna zes ton betekenen. Als we niets doen, zijn we over een aantal jaren failliet. Niets doen is geen optie!’

‘Sommige parochianen hebben dit al eerder meegemaakt’

Pijnlijk

Het is nog niet duidelijk wanneer de kerken aan de eredienst worden onttrokken; daarover beslist de bisschop van Rotterdam nadat hij met de geloofsgemeenschappen heeft gesproken. Dat is een proces dat enige tijd zal gaan kosten. Vervolgens moet er ook worden nagedacht over de herbestemming van de gebouwen. De Agneskerk is een gemeentemonument en de Ignatiuskerk een rijksmonument, wat betekent dat de gebouwen niet afgebroken kunnen worden. Maar pijnlijk is het wel voor de leden van die twee gemeenschappen. Dijke: ‘We hebben hen natuurlijk als eersten geïnformeerd over ons voornemen en uitgelegd hoe wij tot die keuze zijn gekomen. Het riep nogal wat emoties op, wat heel begrijpelijk is. Sommigen hadden dit wel zien aankomen, maar niettemin maakte de mededeling hen boos en verdrietig. We geven als bestuur in de eerste plaats aandacht en ruimte aan die gevoelens. Dat is noodzakelijk om hen te helpen in het verwerken van dat komende afscheid, al kan het nog best lang duren voordat ons voornemen concrete werkelijkheid wordt. Voor sommigen is het zelfs niet de eerste keer dat hun kerk aan de eredienst wordt onttrokken.’

Nieuw onderdak vinden

Er is door het bestuur nagedacht over mogelijke alternatieven. Zo worden er in andere bisdommen ook wel leken ingezet om gebedsvieringen te houden, maar dat past niet in het beleid van het bisdom Rotterdam, dat als uitgangspunt heeft dat er zoveel mogelijk eucharistievieringen gehouden moeten worden. Die kunnen alleen door een gewijd priester worden geleid en bij uitzondering als woord- en communieviering door een diaken of pastoraal werker.

De leden van de gemeenschappen zullen uiteindelijk nieuw onderdak moeten vinden bij andere kerken uit de parochie. Dijke: ‘Wij vinden het belangrijk dat men daar zelf een keuze in kan maken en dat die niet opgelegd wordt vanuit het bestuur. Gelukkig is het zo dat de vier andere geloofsgemeenschappen hen met open armen willen ontvangen.’

Half januari zal Dijke samen met pastoor Dolf Langerhuizen opnieuw in gesprek gaan met leden van de gemeenschappen.

Greet Kappers