Op Paasochtend is er in de Grote Kerk een dienst voor de hele stad. Pasen vieren in 2024 in alle zorg om de durende oorlogen, de verdeeldheid in eigen land, de vreugde en kwetsbaarheid van het eigen leven. Wat hebben we nodig om het uit te houden, om het vol te houden? Met elkaar? Alleen?

Paasmorgen, het graf is leeg. Het grootste geheim. Maria in de tuin. De leegte wordt ruimte, nieuw begin, opstanding.

Voorgangers zijn ds Jacob Korf en ds Jannet van der Spek. Eric Kruit bespeelt de vleugel. De dienst is voorbereid door mensen uit de Lukaskerk en de Ekklesia.

Zo. 31. 10.15 uur. Grote Kerk, Rond de Grote Kerk 12