IN – DRUK

Het was in de nadagen van het bewind van kabinet-R IV dat mijn witte poes mij bij de keukendeur opwachtte. ‘Kijk maar niet in de krant’, zei ze. ‘De eindtijd is begonnen.’ ‘Zeker zo somber omdat je brokjes op zijn’, reageerde ik. ‘Nee, onze ongemakken zijn pindanootjes vergeleken bij de plagen die over onze wereld komen’, zei ze. ‘Niet op de tafel, hoe vaak heb ik dat al niet gezegd!’ Ze bleef zitten, als een wijze Egyptische sfinx. ‘Hoor je de bazuinen niet, die onheil aankondigen? Dat mijn eten opraakt en de specialist niet enthousiast is over de uitslag van je bloedonderzoek mag geen naam hebben.’ ‘Over dat laatste maak ik mij wel zorgen’, zei ik. ‘Maar toen in 1987 iemand zei dat het wat het klimaat betreft vijf voor twaalf was, heb je er geen nacht minder om geslapen’, zei m’n poes. ‘Wat weet jij daarvan, jij bent van 2019’, zei ik. (Een discussie met de poes, gek dat alles went.)

Binnen drong het gierende geluid van een vliegtuig vol Canarische eilanden-toeristen door. ‘De tweede bazuin’, zei de Witte. ‘De techniek als vluchtroute naar denkbeeldige paradijzen.’ Mijn oog viel op de voorpagina van de ochtendkrant: ‘PKN heeft “te weinig oog gehad” voor het leed van de Palestijnen.’ ‘Kijk nou niet, had ik gezegd’, zei m’n Witte. ‘Altijd weer die wijsheid achteraf. Politici doen huilie-huilie over het toeslagenschandaal dat ze zelf in gang zetten. De Protestantse Kerk was zo druk met overleven, dat ze de pijn van de Palestijnen niet durfde te benoemen.’

Tegenover ons huis sloeg het klokje van de lutherse kerk acht. ‘De derde bazuin’, dacht ik. De dominee vertrekt, het kerkgebouw wordt na vier eeuwen ‘iets’ voor de buurt. En mijn poes verandert in een wijze kater. ‘Onzin’, herpakte ik mij. Die idiote Witte met haar eindtijdideeën, het is gewoon de secularisatie.

Inmiddels was de Witte onder de tafel gaan zitten. ‘Bij de vierde bazuin ben je hier nog het veiligst’, zei ze. De vierde bazuin: mijn poes lijkt wel zo’n fundamentalistische prediker, bedacht ik. Die zitten te wachten tot het eindtijdscenario van het boek Openbaring over de wereld rolt. Waar ze zelf trouwens geen last van hebben, want Jezus heeft de ware gelovigen dan al van de aarde weggevoerd. Dan is die Witte theologisch toch beter bij de tijd. Ze heeft zelfs Openbaring 8 vers 13 gelezen: ‘Wee! Wee! Wee de mensen die op de aarde leven!’ En ik dacht aan de mensen die in Oekraïne onder de grond schuilen. Van onze voorpagina’s verdwenen. En de 1400 Joodse burgers, afgeslacht in een pogrom van haat. ‘Wee, wee!’ Een slachting waarbij alle ‘ja-maars’ als evenzovele verontschuldigingen gaan klinken. Uit het nieuws.

‘Waar ben je?’, vroeg de Witte. Ik knielde naast haar neer. ‘De generaal-majoor Ghassan Alian van het Israëlische leger zei dat de inwoners van Gaza “menselijke beesten” zijn’, fluisterde ze. ‘Maar toch niet dat Palestijnse jongetje dat in pijnigende wanhoop: “Waarom?!, waarom?!” schreeuwt tussen de verwoesting’, zei ik. ‘Waren mensen maar zo wijs als jij, Witte.’

 

Rob van Essen

Bij de foto:
‘Mijn poes lijkt wel zo’n fundamentalistische prediker, bedacht ik.’