Te gast in Haagse kerken

Kerk in Den Haag maakt in 2024 een rondgang langs verschillende internationale en migrantenkerken in de stad. Edwin Fagel bezoekt op Eerste Paasdag een zangdienst van Buurtkerk De Rank.

Achter in het Laakse buurtcentrum De Rank is een kerkruimte ingericht. Voorganger Sam Nanhu heet alle aanwezigen persoonlijk welkom door handen te schudden en hier en daar een praatje te maken. De kleine zaal is goed gevuld en de stemming is feestelijk. In totaal zijn er ongeveer zestig mensen, veelal met een migratieachtergrond. Twee mannen zitten op de achterste rij te praten over de Bijbel; een vrouw draagt een bruidsjurk, haar zoontje heeft een opvallend kruis om zijn nek. Buurtkerk De Rank is voortgekomen uit het buurtcentrum en is gevestigd in het pand waar voorheen een worstenmaker werkzaam was. De kerk is onderdeel van de Stichting Zout der Aarde en aangesloten bij HUB: Geloof in Den Haag, een organisatie die de internationale en migrantenkerken met elkaar en met de stad verbindt. Op zondagen vinden meerdere kerkdiensten plaats, in het Nederlands, Surinaams, Antilliaans, Spaans en Pools.

 

Fotograaf en dj

Ik woon de Nederlandstalige dienst van de evangelische gemeenschap bij, die op Eerste Paasdag aan het begin van de middag wordt gehouden. Ivan Kemp, in het dagelijks leven fotograaf en dj, heeft een zangdienst voorbereid. De muziek wordt via YouTube gedraaid en de tekst wordt op een scherm geprojecteerd. Veel aanwezigen staan al snel op om te dansen en mee te zingen, veelal met gesloten ogen. Tussen de liederen door wordt hardop gebeden: doorgaans door Ivan Kemp zelf, maar soms spreekt ook een van de andere aanwezigen een gebed uit. Na drie kwartier stapt voorganger Sam Nanhu naar voren. Hij draagt een kind op zijn arm, het zoontje van een van de bezoekers, en vertelt dat zijn gezin ziek thuis heeft moeten blijven. Een andere aanwezige, vertelt hij, kon niet lopen van de pijn, maar sinds haar besluit om naar de kerk te gaan, heeft ze geen pijn meer: ‘Amen!’

‘De kerk wordt

voornamelijk gerund

door vrijwilligers’

Met behulp van een PowerPoint houdt Nanhu een preek over Maria Magdalena. ‘Dat Jezus heeft bestaan, is honderd procent zeker’, vertelt hij. ‘Dat blijkt uit verschillende bronnen, en sommige bronnen wijzen ook op zijn goddelijke afkomst. Maria Magdalena was de eerste evangelist. In het Oude Testament wordt op verschillende manieren vooruitgewezen naar het lijden en sterven van Jezus: Maria Magdalena is de eerste die heeft getuigd dat Hij uit de dood is opgestaan. Daarna is Hij nog veertig dagen lang aan verschillende mensen verschenen. Sinds het offer van Jezus wordt er geen bloed meer vergoten als reiniging van de zonden: Jezus heeft de straf voor onze zonden op zich genomen.’ Nanhu besluit: ‘Draag Jezus in je hart. En vertel het aan anderen.’

 

Vrijwilligers

Na de dienst wordt de aanwezigen een soepmaaltijd aangeboden. Sam Nanhu vertelt dat Buurtkerk De Rank laagdrempelig is: je hoeft geen lid te worden. Het centrum wordt evenals de kerk voornamelijk gerund door vrijwilligers. Men wil zo min mogelijk (financieel) afhankelijk zijn van andere partijen: enkel voor gebouwonderhoud worden fondsen aangevraagd. Het centrum en de bijbehorende kerk vervullen een centrale rol in de wijk. Naast de kerkdiensten worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals Bijbelstudie en gezamenlijke maaltijden. Dit voorjaar is ook begonnen met een jongerenbijeenkomst: het moet nog blijken hoe die precies wordt ingevuld. Tot ver in de middag blijven de bezoekers gezellig zitten om met elkaar te eten en te praten.

 

Edwin Fagel