Op de vijftigste dag na Pasen herdenken we dat de Heilige Geest over de apostelen werd uitgestort. Dat betekende dat zij in alle talen konden spreken waardoor alle aanwezigen, waar zij ook vandaan kwamen, hen konden verstaan. De redactie vroeg drie fotografen om een foto te maken die de communicatie tussen mensen met verschillende achtergronden uitdrukt. Zij schreven hier een korte toelichting bij.

Deze mensen hebben elkaar getroffen op het Prins Hendrikplein: ‘Kom, laten we jeu de boules gaan spelen!’ Of, zoals het spel in Frankrijk heet: pétanque. Een spel waarbij soms gepraat wordt, als de spelers overleggen welke bal het dichtst bij het doelballetje ligt. Maar meestal verloopt de communicatie woordeloos. Er zijn over en weer blikken, glimlachen en waarderende uitroepen. Ook als ze elkaars taal niet zouden spreken, zouden ze lol hebben. Ze hebben plezier samen, vermaken zich met elkaar, gewoon buiten, op straat. Gebruikmakend van een paar simpele ballen en zich houdend aan enkele spelregels. Zo simpel kan het zijn.

Margot C. Berends

Tijdens de ramadanmaaltijd van Bewonersorganisatie Steenvoorde Noord uit Rijswijk zitten buurtbewoners met elkaar aan tafel, in de kantine van sportpark Prinses Irene. Als enige schuif ik aan bij de mannen van Stichting Amal. De stichting beijvert zich voor het verbeteren van de beeldvorming over moslims. Misschien wil ik een keertje meebidden? Niet vandaag, nee. Het gebed fotograferen is geen probleem. Zo sta ik even later in de kleedkamer van een lokale voetbalclub, tussen de biddende moslims. Ook dat is communicatie.

Matthijs Termeer

 

Een bekend lied klinkt: ‘De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.’ Je zou kunnen denken dat het er vooral om gaat dat we elkaar begrijpen. Dat de woorden die we spreken overkomen zoals we bedoelen. Nu is dat al een wonder op zich. Een bekende quote van Thomas Merton luidt: ‘And the deepest level of communication is not communication, but communion. It is wordless.’ In communicatie gaat het ten diepste niet om communicatie, maar om gemeenschap. Mensen die elkaar niet verstaan, horen toch bij elkaar. Ze hebben geen boodschap voor elkaar, maar wel een boodschap aan elkaar. Dat is voor mij de hoop van Pinksteren.

Jan van der Wolf