Over ons

Kerk in Den Haag (KDH) is de naam van een maandblad en website. Het blad verschijnt maandelijks, tienmaal per jaar. Naast de inhoud van het gelijknamige maandblad, verschijnt op de website het meest actuele nieuws over ontwikkelingen op cultureel, spiritueel en kerkelijk gebied. Daarnaast bevat het een uitgebreide agendarubriek. Blad en website zijn aantrekkelijk naar vorm en inhoud voor een gevarieerde groep van zin- en religiezoekers.

KDH wil in Den Haag een podium- en debatfunctie vervullen op het gebied van geloof, cultuur en samenleving. Het brede blikveld van KDH bestrijkt het terrein tussen traditie en visioen, tussen orthodoxie en spirituele verkenningen. KDH kijkt over kerkmuren heen.

KDH verwoordt en duidt de actualiteit. Welke culturele, spirituele en andere trends nemen we waar? Wat zeggen die trends over zingevingsvragen en behoeften? KDH is platform voor de grote hoeveelheid aan vormende, sociale, culturele, theologische en andersoortige activiteiten, die kerken en verwante organisaties organiseren.

De doelgroep van KDH is gevarieerd in leeftijd, opleiding, sociale klasse, godsdienstige oriëntatie en politieke voorkeur. Dat is geen beperking, maar een uitdaging.

Verspreiding van het blad

Kerk in Den Haag wordt intensief gelezen door 25.000 tot 30.000 Hagenaars.
KDH is verkrijgbaar in alle bibliotheken, vele winkels en culturele instellingen. Veel kerken bezorgen KDH samen met het blad van de wijkgemeente bij lezers thuis. Andere kerken leggen een stapel KDH’ s in het gebouw. Daarnaast wordt het blad thuisbezorgd aan abonnees: lees hier over het abonnement.

Organisatie van KDH

Een groep Haagse kerken is uitgever van KDH. Het zijn de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage, de Evangelisch-lutherse Gemeente Den Haag, de Gereformeerde Kerken van Den Haag-Oost, en de rooms-katholieke parochies Maria Sterre der Zee (noord) en De Vier Evangelisten (zuid). De uitgever heeft zijn werkzaamheden gedelegeerd aan een  bestuurscommissie, het ‘uitgeversberaad’ geheten. Voorzitter is Sanne ten Bokkel Huinink. Voor de inhoud van het blad en de website is een breed samengestelde redactie verantwoordelijk.

Reageren

Voor opmerkingen over de uitgangspunten van KDH: stuur een bericht naar redactie@kerkindenhaag.nl.