Protestantse Kerk (bij PKN), instellingen en pioniersplekken in Den Haag

Kantoor Protestantse Kerk Den Haag
a. Parkstraat 32, 2514 JK, Den Haag
t. (070) 385 87 07
@. info@pkn-denhaag.nl
i. protestantsekerkdenhaag.nl

Kantoor Diaconie Protestantse Kerk
a. Parkstraat 32, 2501 CJ; Postbus 371, Den Haag
t. (070) 318 16 16
@. info@diaconiedenhaag.nl
i. diaconiedenhaag.nl

Geloven in Moerwijk
a. Overal in Moerwijk
t. (070) 221 211 3
@. info@geloveninmoerwijk.nl / pastor@geloveninmoerwijk.nl
i. geloveninmoerwijk.nl

LichtDelen (Loosduinen)
a. Schwerinkade 30, 2552 RP, Den Haag
t. 0634689227 (Louise Den Hoed, pionier)
@. info@lichtdelen.nl
i. lichtdelen.nl

LUX
a. Overal in Den Haag
t. 0629205073 (Rik Zwalua, pionier)
@. rik@luxdenhaag.nl
i. luxdenhaag.nl

Zinzoekers
a. Overal in de stad / vanuit Stek, Parkstraat 32, 2514 JK, Den Haag
t. 06 234 581 23 (Dyanti Deira)
@. ddeira@stekdenhaag.nl
i. zinzoekers.nl