Apostolische kerken in Den Haag

Apostolisch Genootschap
a. Loevesteinlaan 170, 2533 AX, Den Haag
@. info@apgen.nl
i. https://www.apgen.nl/locaties/leiden/den-haag/

Apostolische Kerk Den Haag
a. Van Gijnstraat 27, 2288 GB, Rijswijk
t. (070) 396 01 54 / 06 409 121 52

@.
i. apostolischekerk.info

Hersteld Apostolische Zendingkerk
a. Willemstraat 69, 2514 HL, Den Haag
t. (070) 427 75 30
@. f.a.j.m.thesselaar@planet.nl
i. hazknl.nl

Katholiek Apostolische Gemeente
a. 1e De Riemerstraat, 2513 CT, Den Haag