Adverteren

Kerk in Den Haag (afgekort: KDH) is een multimedium over spiritualiteit, cultuur en samenleving. U kunt op de website en in het maandblad adverteren. Lees hier over doelen, lezerskenmerken en bereik: meer weten.

Website

Bezoekersaantal: ca. 5.000 per maand.
Advertentielocatie: in de midden- of rechterkolom.
Kosten incl. btw: € 112,50 per maand, € 281,25 per kwartaal, € 562,5 per half jaar, € 1125 per jaar.
Extra: bij langer dan 1 maand adverteren, worden advertenties desgevraagd kosteloos verwisseld.
Let op: het opmaken van een advertentie met aangeleverd tekst- en beeldmateriaal kost € 75.

Maandblad

Oplage: ca. 8.000 per maand.
Bereik: gratis in vele kerken, spirituele centra, bibliotheken, boekhandels, supermarkten, theaters. Daarnaast zo’n 200 individuele abonnees.
Kosten: afhankelijk van de breedte en hoogte. Een kolom is 5 cm breed, twee 10.4 cm, drie 15.8 cm, vier 21 cm.
Eenmalig adverteren kost € 22,50 per cm hoogte/kolom breedte, meermaals adverteren € 18 per cm hoogte/kolom breedte.
(Een advertentie van 1 kolom breed en 3 cm hoog kost 1 x 3 x 22,50 = € 67,50. Meermaals adverteren kost 1 x 3 x 18 = € 54).
De plaatsing van een advertentie op de voorpagina kost vijfmaal het gewone tarief.

Bijsluiter

Prijzen en aanleverinformatie op aanvraag.

Meer informatie

Mail uw advertentietekst of -ontwerp naar info@kerkindenhaag.nl. Wij leggen u gratis en vrijblijvend meerdere opties voor qua afmetingen en bijbehorende kosten.

Stel uw vragen aan de eindredacteur: 06 246 96 664.